Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

Kære nyhedsbrevsmodtager

Nedenstående betingelser er gældende efter EU-lov kaldet General Data Protection Regulation (forkortet GDPR), og vil løbende holdes opdateret, sådan at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig på sabrine@equiss.dk

 

1. JEG ER DEN DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU MIG?

Equiss Hesteterapi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Mine kontaktoplysninger er:

Equiss Hesteterapi 
Vindebækvej 36
4792 Askeby

CVR-nr.: 40388893
Telefon: 23 39 27 92
Mail: sabrine@equiss.dk

 

2. FORMÅLENE MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Jeg registrerer følgende oplysninger om dig i nedenstående tilfælde:

 • Nyhedsbreve: Fornavn og e-mailadresse

 • Faktura: navn, adresse, e-mailadresse, evt. telefonnr.

Formålet med registreringen og behandlingen af oplysningerne er som følger:

 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til et af mine nyhedsbreve sker således, at jeg kan sende dig relevant information.

 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med fakturering sker således ,at jeg kan fremsende faktura for købt ydelse

 • Registrering af dine data til statistik og analyse-formål i forbindelse med min markedsføring

 Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger:

 • Når jeg anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Jeg behandler kun almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse og evt. telefonnr.

4. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Ift.  opbevaring af dine personoplysninger lægger jeg vægt på, hvor længe jeg har behov for oplysningerne, dels i forhold til den service, jeg gerne vil yde til dig som kunde, dels i forhold til lovgivningskravene.

Mailadresser samt andre relevante oplysninger omk. nyhedsbreve i maksimalt 1 år, efter vores kontakt er ophørt.

Faktureringsoplysninger gemmes iht. Lovgivningens krav i maksimalt 5 år 

5. DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for mine almindelige generelle sletning indtræffer. 

 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig på sabrine@equiss.dk

7. HVORDAN SIKRER JEG DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Fysisk materiale opbevares aflåst og uden adgang for uvedkommende. Navn, adresse og email opbevares iht lovgivning med sikret adgang.

 

Denne politik er gældende fra den 1. november 2019.